|O MNIE | PROJEKTY | CERTYFIKACJE | PO GODZINACH | KONTAKT |

 

"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować." - Johann Wolfgang Goethe


  

 

Oprogramowanie do wirtualizacji pamięci masowej firmy  DataCore to swoisty klucz do wirtualizacyjnej układanki - oferujący elastyczne rozwiązanie dla każdego projektu wirtualizacji. Jest to doskonałe uzupełnienie wirtualizacji serwerów.

Jill Wojcik - Dyrektor IT, Continuum Health Partners 

W tym miejscu chcę pokazać Państwu zakres projektów z którymi przyszło mi się zmierzyć. Nie są to wszystkie zrealizowane przeze mnie działania. Wybrałem kilka ciekawszych. W przypadku projektów informatycznych przyjąłem pewną systematykę prezentacji. Każdy z projektów IT scharakteryzowany zostanie w podobny sposób – branża, zastosowane systemy, krótki opis rozwiązania i korzyści. Jestem przekonany, że pomimo tej uproszczonej charakterystyki wyrobią sobie Państwo opinię na temat tego co robię na co dzień. Zapraszam do lektury.

 


Projekty komercyjne (leasing)

 

Branża:  Zagraniczne przedsiębiorstwo transportowe oddział w Polsce

Projekt: Leasing operacyjny pojazdów ciężarowych (używanych) 

  

Branża: Przedsiębiorstwo taksówkowe

Projekt: Leasing operacyjny samochodów osobowowych - przeznaczenie przewóz osoób / TAXI (nowe - CITROEN)

  

Branża: Firma serwisowa - gastronomia

Projekt: Leasing operacyjny samochodów dostawczych (używane - PEUGEOT)

 

Branża: Firma produkcyjna

Projekt: Leasing operacyjny plotera laserowego CNC (START-UP)

 

Branża: Szkoła nauki jazdy

Projekt: Samochód do szkolenia kierowców "L" (nowy TOYOTA)

 

Projekty komercyjne (informatyka)

 

Finanse ubezpieczenia

 

Branża:  Finanse / ubezpieczenia

Projekt: Rozwiązanie macierzowe / wirtualizacja 

Rozwiązanie: DELL, HP Networking

Opis:

Rozwiązanie macierzowe na potrzeby systemu wirtualizacji. Rozbudowa istniejącej infrastruktury storage. Migracja maszyn wirtualnych i kluczowych systemów biznesowych klienta. 

 

Przemysł spożywczy

Branża:  Przemysł spożywczy

Projekt: Zabezpieczenie pamięci masowej

Rozwiązanie: DataCore - SANSymphony V, sprzęt HP

Opis:

Kluczowe dla klienta końcowego było zabezpieczenie przestrzeni pamięci masowej obsługującej serwery plików oraz bazy systemu pocztowego. Klient dysponował jedną macierzą dyskową HP (starszego typu). Korzystając z zasobów firmy wydzielono dwa serwery fizyczne obsługujące hipervizora pamięci masowej. Na dostarczonych nowych maszynach HP zbudowano dodatkowy zasób dyskowy i połączono w jeden zasób wirtualny z macierzą. Połączenia między urządzenia realizowane w oparciu o protokół FC. Korzystając z oprogramowanie DataCore SANSymphony udało się zoptymalizować przestrzeń storage wprowadzić mechanizmy HA oraz dzięki funkcjonalności Data Protection uzyskano możliwość odzyskania danych z dowolnego momentu w ciągu ostatnich 48 godzin. 

 

Schematyczny rysunek rozwiązania:

    

Przemysł farmaceutyczny

Branża:  Przemysł farmaceutyczny

Projekt: Wirtualizacja serwerów 

Rozwiązanie: Serwery oraz macierz HP, oprogramowanie VMware vSphere

Opis:

Wirtualizacja zasobów serwerowych. Migracja kluczowych aplikacji biznesowych do systemu wirtualnego. Uruchomienie mechanizmów HA. Zwiększenie dostępności krytycznych systemów aplikacyjnych klienta. Uzyskano znaczną redukcję czasu potrzebnego do przywrócenie sprawności systemu po awarii. Dzięki uruchomieniu infrastruktury wirtualnej klient uzyskał również środowisko testowe na potrzeby zespołu programistycznego oraz administratorów (nowe wersje oprogramowania, poprawki, uaktualnienia itp.).

 

     

Przemysł wydobywczy

Branża:  Przemysł wydobywczy

Projekt: Wirtualizacja serwerów oraz pamięci masowej 

Rozwiązanie: Zasoby sprzętowe HP, oprogramowanie VMware vSphere, oprogramowanie DataCore SANSymphony

Opis:

Podobnie jak w wyżej opisanych projektach klient zdecydował się na wirtualizację  zasobów serwerowych. Zastrzegł jednak, że rozwiązanie powinno zapewnić mechanizmy HA również dla zasobów pamięciowych. Można to zrealizować na wiele sposobów. Klient wybrał rozwiązanie firmy DataCore jako uzupełnienie klasycznej wirtualizacji opartej na rozwiązaniach VMware. Do środowiska wirtualnego zostały zmigrowane kluczowe aplikacje biznesowe. Zbudowano wirtualny zasób dyskowy w oparciu o oprogramowanie SANSymphony. Uzyskano wysoką dostępność na poziomie serwerów oraz zasobów pamięciowych. Rozwiązanie to od momentu wdrożenia "wybroniło się" już wielokrotnie zapewniając klientowi ciągłość biznesową.

 

     

Przemysł farmaceutyczny

Branża:  Przemysł farmaceutyczny

Projekt: Szyfrowanie urządzeń przenośnych 

Rozwiązanie: Oprogramowanie McAfee

Opis:

Jeden z moich klientów poszukiwał rozwiązania, które w przypadku kradzieży urządzeń przenośnych stosowanych w przedsiębiorstwie zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa dla przetrzymywanych tam danych i uniemożliwi osobom niepowołanym odczyt informacji.

Rozmawiałem z jednym z wiceprezesów tej spółki. Wspomniał o sytuacji, która przez kilka dni spędzała mu sen z powiek. Jednemu z członków Zarządu w trakcie podróży służbowej skradziono z samochodu służbowy komputer przenośny. Komputer zabezpieczony był w prawdzie hasłem, ale dane zgromadzone na dysku nie były zaszyfrowane. Strata tego urządzenia to dla firmy ok. 8000 PLN. Strata kilku raportów finansowych i poufnej dokumentacji technologicznej to już kilka milionów. Po dwóch tygodniach policja odnalazła u jednego z paserów ten komputer. Nie było jednak pewności czy dane tam zgromadzone nie zostały skopiowane. Po tej sytuacji dzięki rozwiązaniom firmy McAfee zaszyfrowano dyski twarde w komputerach zarządu, przedstawicieli handlowych oraz zespołu badawczego. Wprowadzono również procedury bezpieczeństwa. W przedsiębiorstwie korzysta się tylko z autoryzowanych pamięci przenośnych. Pamięci te są również szyfrowane.

 

     

Finanse ubezpieczenia

Branża:  Finanse / ubezpieczenia

Projekt: System pocztowy oraz praca grupowa 

Rozwiązanie: Oprogramowanie Kerio Technologies - Kerio Connect i Kerio Workspace

Opis:

Klient poszukiwał rozwiązania alternatywnego do technologii firmy Microsoft. Jak twierdził rozwiązania Microsoft choć popularne i wyznaczające pewne standardy na rynku są zbyt drogie i z wielu funkcji nie będzie korzystał z swojej firmie. Zależało mu przede wszystkim na możliwości pracy z kalendarzami, kalendarzach grupowych, planowaniu wspólnych działań w firmie i integracji z urządzeniami mobilnymi. Chciał jednak by system integrował się z oprogramowanie MS Outlook wykorzystywanym w firmie. Poszukiwał również rozwiązania, które zespołom działającym w ramach struktury przedsiębiorstwa umożliwi pracę grupową na kluczowych dokumentach. Chciał, aby takie rozwiązanie potrafiło wersjonować pliki oraz umożliwiało dopisywanie komentarzy od użytkowników. Ważna również była możliwość podglądu plików (PDF, DOC, XLS) z poziomu takiego rozwiązania bez konieczności uruchamiania dodatkowych aplikacji. Wybrał finalnie rozwiązanie firmy Kerio Technologies i dwie aplikacje - Kerio Connect (serwer pocztowy) oraz Kerio Workspace (serwer pracy grupowej).  

 

    

Przemysł wydobywczy

Branża:  Przemysł wydobywczy

Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa sieciowego przez zastosowanie systemów UTM 

Rozwiązanie: rozwiązania firmy Fortinet - FortiGate (virtual appliance), FortiAnalyzer (virtual appliance)

Opis:

Klient zdecydował się na wdrożenie systemu klasy UTM. Nie chciał korzystać z wielu rozwiązań, bo jak twierdził nie interesowało go dołożenie pracy swoim administratorom w postaci obsługi kilku dodatkowych urządzeń. Był przekonany do rozwiązań zintegrowanych. Postawił tylko jeden warunek - rozwiązanie ma pracować jako maszyna wirtualna. Jak twierdził w przypadku urządzeń fizycznych trzeba zapłacić za dodatkowe wsparcie np. polegające na wymianie urządzenia w przypadku awarii, trzeba  zabezpieczyć zasilanie przez dedykowany UPS. Będzie to kolejny punkt w infrastrukturze o który trzeba będzie dbać. Zdecydował się na rozwiązania firmy Fortinet - FortiGate oraz FortiAnalyzer - pracujące jako maszyny wirtualne w ramach infrastruktury opartej na środowisku VMware. Serwery na których pracują te maszyny wirtualne, tworzą klaster HA. W przypadku awarii cały system bezpieczeństwa sieciowego w ciągu kilku minut podnosi się na innej maszynie fizycznej. W sytuacji w której maszyna wirtualna FortiGate ulegnie uszkodzeniu można ją w krótkim czasie uruchomić ze stosownego obrazu. Dzięki zastosowaniu tej technologii jedna maszyna wirtualna zajmuje się filtrowaniem antyspamowym, prowadzi skanowanie antywirusowe, filtruje środowisko web oraz jest skutecznym mechanizmem IPS. System FortiAnalyzer pozwalana na zbieranie logów zdarzeń sieciowych i generowanie czytelnych raportów w formie graficznej.   

 


Projekty społeczne

 

Długoletnia współpraca z organizacją NGO działającą na Mazowszu zaowocowała realizacją kilku projektów o charakterze społecznym. Postanowiłem je w tym miejscu zasygnalizować.

 

Działania te to m.in.

- Wsparcie dla rodzin ubogich w tym rodzin wielodzietnych (pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc materialna),

- Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, z grup zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wykluczeniem,

- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, w tym z rodzin wielodzietnych.

 

Zapytacie Państwo jaką rolę pełniłem w tych działaniach? Przez kilka lat współpracowałem z tą organizacją w ramach wolontariatu, prowadziłem spotkania dla dzieci i młodzieży jako wychowawca oraz przez ponad 3 lata działałem w strukturach Zarządu tego stowarzyszenia jako osoba odpowiedzialna za finanse.

 

 | NOTA PRAWNA |

Made by VAR - 2012